top of page

 

Warunki korzystania z serwisu

Witamy na stronie firmy V.M. INVEST LLC. Informacje podane na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Prosimy o uważne przeczytanie i przejrzenie niniejszych Warunków użytkowania przed uzyskaniem dostępu do tej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami użytkowania, nie możesz uzyskać dostępu do witryny ani z niej korzystać.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ OZNACZA (I) AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW I (II) POTWIERDZA, ŻE INFORMACJE PODANE PRZEZ STRONĘ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO BĘDĄ ZARZĄDZANE ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

1. Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Oprócz informacji historycznych, komunikaty prasowe V.M. INVEST LLC mogą zawierać instrukcje finansowe i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości są obciążone ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że nasze rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki, które mogą powodować istotne różnice, obejmują między innymi te opisane w Czynnikach ryzyka i innych ostrzeżeniach przedstawionych w naszych raportach o przychodach.

Nie mamy obowiązku korygowania ani publicznego ujawniania wyników jakiejkolwiek zmiany tych stwierdzeń dotyczących przyszłości.

2. Linki do innych witryn

W ramach usługi dla odwiedzających tę witrynę firma V.M. INVEST LLC oferuje łącza do innych witryn. Ta strona ma inne warunki użytkowania i politykę prywatności niż te wymienione na stronie V.M. INVEST LLC.

V.M. INVEST LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te strony, ich politykę prywatności lub warunki użytkowania i udostępnia te linki wyłącznie dla wygody naszych gości. Pamiętaj, że wchodząc na te inne strony (korzystając z linków na stronie V.M. INVEST LLC) robisz to na własne ryzyko.

3. Własność intelektualna

Ta witryna jest własnością firmy V.M. INVEST LLC i jest chroniona amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi obowiązującymi przepisami. Obejmuje to treść, wygląd i projekt strony internetowej, a także znaki towarowe, nazwy produktów, grafikę, logo, znaki usługowe, slogany, kolory i projekty. Możesz wydrukować jedną kopię tej witryny do osobistego, niekomercyjnego użytku tylko wtedy, gdy wydrukujesz i zachowasz kopię tego akapitu wraz z kopią. Żadne informacje zawarte na tej stronie nie zapewniają żadnych dodatkowych licencji ani innych praw do jakiejkolwiek naszej lub innej własności intelektualnej lub innej. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, roszczenia i interesy dotyczące wszelkiej własności intelektualnej w Witrynie lub w związku z nią.

O ile nie określono inaczej, wszystkie nazwy produktów, pisane wielkimi lub dużymi literami lub z symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi firmy V.M. INVEST LLC lub jej spółek zależnych. Z wyjątkiem przypadków określonych w powyższym akapicie użycie lub niewłaściwe użycie tych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy V.M. INVEST LLC lub jej spółek zależnych jest wyraźnie zabronione. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi, są zastrzeżone przez firmę V.M. INVEST LLC i jej spółki zależne.

Wszystkie znaki usługowe lub logo pojawiające się na tej stronie są własnością firmy V.M. INVEST LLC lub jej podmiotów stowarzyszonych.

4. Zastrzeżenie

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ORAZ MATERIAŁY I PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ. VM INVEST LLC NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. RF NIE GWARANTUJE I NIE

5. Ograniczenie odpowiedzialności

V.M. INVEST LLC ANI JEGO PRACOWNICY, DYREKTORZY, OFICEROWIE, AGENCI, SPRZEDAWCY ANI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY (SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB INNE) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ MIEJSCA LUB NIEMOŻNOŚCI W UŻYCIU LUB DZIAŁANIE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, NAWET JEŚLI FIRMA V.M. INVEST LLC ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH; JEŚLI TAK, POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

6. Zmiany zasad

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tej witrynie internetowej, niniejszych zastrzeżeniach, zasadach i warunkach w dowolnym momencie, publikując odpowiednie zmiany na tej stronie lub w tej witrynie. Niniejsze oświadczenie i przedstawione w nim zasady nie mają na celu i nie tworzą żadnych praw umownych ani innych praw w lub w imieniu jakiejkolwiek innej strony.

Obowiązujące prawo

Witryna internetowa V.M. INVEST LLC jest tworzona i obsługiwana przez firmę V.M. INVEST LLC z siedzibą w Wisconsin, USA. Zrzeczenie się niniejszych Warunków podlega prawu stanu Wisconsin bez konfliktu zasad prawnych.

Ta strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Polityce plików cookie .

V.M. INVEST LLC zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Powyższe zasady obowiązują od 7 maja 2021 r

bottom of page