top of page

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę spółce V.M. INVEST LLC z siedzibą pod adresem 8020 EXCELSIOR DR. SUITE 200, MADISON, WI 53717, USA , ID podmiotu: VO31116, (dalej „Administrator”), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE przetwarzały następujące dane osobowe:

 

Adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres IP, pliki cookie, nazwa firmy, numer identyfikacyjny

 

w celu

  • wysyłanie wiadomości biznesowych, newsletterów, materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, badań rynku oraz bezpośrednich ofert produktowych przez Administratora i osoby trzecie

  • przesyłanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora i jego działaniach

  • celów analiz danych osobowych klientów, umożliwiających w szczególności bezpośrednie adresowanie konkretnych klientów i określonych grup klientów (tzw. direct mailing)

  • stosowanie plików cookies w celu analizy i optymalizacji wydajności, mediów społecznościowych i reklamy (zgoda na umieszczenie w gronie odbiorców marketingowych)

  • przetwarzanie danych osobowych w ramach badań i analiz

  • poza zakresem takiej komunikacji, którą Administrator jest uprawniony na podstawie innego tytułu prawnego niż zgoda, przez okres 10 lat.

 

LEKCJE PRZEKAZANE PRZEZ PODMIOT DANYCH

 

Administrator informuje, zgodnie z postanowieniami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „Rozporządzenie”) ) że:

  • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie jego dobrowolnej zgody, na powyższych warunkach,

  • powodem podania danych osobowych jest interes osoby, której dane dotyczą, polegający na przesyłaniu ofert handlowych i komunikatów Administratora poza wysyłaniem takich komunikatów, które Administrator jest uprawniony do przesyłania na podstawie innego tytułu prawnego niż zgoda, co nie byłoby możliwe bez podawania takich danych,

  • nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie podczas przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą,

  • osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych pod adresem office@vm-invest.com, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych od Administratora, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ma prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że ​​administrator działa z naruszeniem Rozporządzenia podczas przetwarzania danych osobowych.

bottom of page