top of page

Nasze firmy

Zarządzamy naszymi firmami i projektami z wizją długoterminowego i trwałego sukcesu, a nie z dążeniem do uzyskania natychmiastowych zysków. Możliwość uczestniczenia w wyjątkowych projektach napędza silną osobistą motywację do zaangażowania w pracę zarówno naszych pracowników, jak i właścicieli.

Łączenie najlepszych zespołów zarządzających.

Wolne przepływy pieniężne są stale reinwestowane w spółki portfelowe, aby wspierać zarówno wzrost organiczny, jak i akwizycję oraz konkurencyjność. Wspieranie innowacji, takich jak rozwój nowych produktów, cyfryzacja, duże zbiory danych, sztuczna inteligencja i inne.

TRADE AND FINANCE.png

Wielka Brytania

INVEST CENTRE (3).png

Wielka Brytania

VM_Fashion_logo_claim_WB_1.jpg

Republika Czeska

Enytex Shop.png

Republika Czeska

VAKEN CREDIT.png

Republika Czeska

VM_Fashion_logo_claim_BW.jpg

Republika Czeska

MC_500X500.png

Wyspy Marshalla

ROCKET.png

Wyspy Marshalla

Czechia airlEASING.png

Wyspy Marshalla

V & M Company.png

USA

REAL INVEST.png

USA

bottom of page